Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

SPONSORING OSOBY PRAWNE


Informacja dla osób prawnych:

Reklama publiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych - przedsiębiorca może zakupić miejsce reklamowe od klubu sportowego, a jego wydatek stanowi koszty uzyskania przychodu , które w 100 % może zaliczyć do tych kosztów (Rozdział 3 art. 15. 2 kosztami uzyskania przychodów są również: pkt 11 wydatki na reklamę w środkach masowego przekazu lub prowadzoną publicznie w inny sposób).Podstawowym kryterium według którego można ją wyróżnić jest skierowanie jej do nieoznaczonego kręgu odbiorców. Ponadto w orzecznictwie organów podatkowych podkreśla się, że musi być powszechna, ogólna i przeprowadzana w miejscach dostępnych dla wszystkich, oficjalnie i jawnie. Organy podatkowe nie mają zastrzeżeń co do powyższego katalogu cech, jakimi powinna odznaczać się reklama publiczna

Więcej na stronie : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086

Klub nasz wystawia rachunki, faktury za umieszczenie reklamy publicznej, a tym samym możecie Państwo wspomóc działalność sekcji siatkówki dzieci w naszym mieście.

[pobierz] 0.1 MB SPONSORING OSOBY PRAWNE