Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

SPONSORING RODZICE


Drodzy rodzice, sympatycy piłki siatkowej!

Wpłacając na nasze konto środki finansowe, możecie Państwo odliczyć tę wpłatę od dochodu:

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od dochodu. Limit odliczenia wynosi 6% rocznego dochodu. Od dochodu można odliczyć - w granicach ustawowego limitu - darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele w tym na:upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Dowód wpłaty powinien być opisany następująco:

Wpłata na cele statutowe UKS Volley w Wałczu

NIP 7651685126

UKS Volley

Ul. Tysiąclecia 19

78-600 Wałcz

konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie o/Mirosławiec 82894110320096103720000010

[pobierz] 0.1 MB SPONSORING RODZICE